TIMES, ESTIEM konferencija i međunarodni događaji

T.I.M.E.S. (Turnir u menadžerskim i inženjerskim veštinama) je najveće panevropsko takmičenje u rešavanju studije slučaja u korporativnoj strategiji i inženjerstvu. Uspešno se organizuje od 1994. godine i svake godine privlači preko 250 timova koji se takmiče za titulu ”IIM studenata godine”

 

ESTIEM konferencija je najveći i najvažniji događaj u okviru mreže i sastoji se od tri grupe aktivnosti: Generalne skupštine na kojoj se donose glavne odluke za razvoj i oblikovanje mreže kao treninga i radnih grupa tokom kojih studenti rade na razvijanju svojih ličnih i poslovnih sposobnosti. Jesenja Konferencija u Novom Sadu je okupila više od 250 studenata cele Evrope, ujedno sa alumnim članovima i profesorima prestižnih univerziteta.

 

Međunarodni događaji predstavljaju priliku da studenti lokalne grupe pokažu svoje organizacione sposobnosti u saradnji sa timovima iz različitih projekata, inicijativa ili komiteta iz čitave Evrope. Saradnjom sa njima, naši članovi kroz ulogu project ili team leadera imaju priliku da otkriju drukaciji oblik rada nego onaj u kome svakodnevno imaju priliku da učestvuju, kao i da steknu znanje pogodno za kasniju praksu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *