ESTIEM sajam zapošljavanja

ESTIEM Sajam zapošljavanja je događaj prvi put organizovan 2016. godina sa ciljem približavanja kompanija studentima kroz direktnu komunikaciju i radionice. Kompanije su u prilici da se predstave studentima, kao i da prikupe njihove radne biografije.

Ukoliko žele, kompanije mogu da održe i radionice koje će studentima pomoći u njihovom profesionalnom razvoju, a kompanijama omogućiti da spoznaju nove ideje i sposobnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *