FTN Challenge Junior

FTN Challenge Junior je takmičenje koje ESTIEM lokalna grupa Novi Sad organizuje od 2015. godine u saradnji sa Departmanom za industrijsko inženjerstvo i menadžment sa Fakulteta tehničkih nauka. Takmičenje uključuje učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola i odvija se u dve discipline: elevator pitch i debata, gde takmičari imaju priliku da izraze svoju kreativnost i pokažu svoje sposobnosti i pre nego što upišu fakultet. FTN Challenge Junior predstavlja sjajnu priliku da se đaci upoznaju sa disciplinama i steknu znanje koje će moći da primene, kako u poslovnim situacijama, tako i u privatnom životu.

Сilј projekta FTN Challenge Junior је da se mladi na vreme osposobe za buduće tržište rada, steknu znanje koje im je potrebno i jednog dana postanu kvalitetan stručni kadar. Osnovna ideja jeste da se đaci uključe u takmičenja edukativnog karaktera, koja bi ih podstakla da rade na sebi, usavrše se i pronađu sebe i svoj put u budućnosti. U saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka i Departmanom za industrijsko inženjerstvo i menadžment, studenti realizacijom ovog projekta imaju želju da srednjoškolcima približe studiranje i pomognu im da donesu odluku o izboru fakulteta, kao i budućeg poziva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *