FTN Challenge

FTN Challenge je takmičenje namenjeno svim studentima ekonomskih, menadžerskih i organizacionih nauka u Republici Srbiji. U osnovi, ono predstavlja izazov za mlade ljude koji žele da svoje znanje primene u praksi i takmiče se sa[…]